Informacja na temat zbiornika Brzóze

Informacja na temat zbiornika Brzóze

Drodzy wędkarze w miejscowości Brzóze Małe od wczoraj postawiono znaki że amatorki połów ryb dozwolony jest na podstawie zezwolenia wójta gminy Rzewnie. Stanowisko PZW Okręgu Mazowieckiego w tej sprawie jest zupełnie inne. Woda Brzóze A zbiornik od Narwi za mostem jest woda obwodu rybackiego rzeki Narew nr. 6 a dzierżawcą jest OMPZW. Z dokumentów RZGW Warszawa oraz Białystok jakie posiada OMPZW wynika jasno że jest to obwód rybacki rzeki Narew nr 6. Do czasu rozwiązania sporu przez sąd zezwolenia OMPZW jak i Wójta są ważne i można wędkować.