Podsumowali roczne zarybiań Narwi i jej dopływów

Skończył się sezon na zarybianie Narwi i jej dopływów. W roku 2017 ostrołęccy działacze z koła PZW Narew 20171120_150836pomagali przy zarybieniach prowadzonych przez Okręg Mazowiecki PZW. Do lokalnych wód wpuściliśmy narybek m.in. miętusa, szczupaka, suma, klenia, jazia, karasia i lina.

Ostrołęckie wody podlegają pod największy Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. Ogromna jest tu także skala zarybień.

W 2017 roku na ten cel Okręg Mazowiecki PZW przeznaczył ponad 3 mln 700 tys. zł. Środki te w większości pochodzą ze składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód. Zarybienia prowadzone są w oparciu o zasady zrównoważonej gospodarki rybackiej, realizując zapisy operatów opracowanych przez ichtiologów.  

W Ostrołęce i okolicy zarybień dokonują pracownicy Biura Okręgu Mazowieckiego przy udziale członków koła PZW Narew oraz strażników Społecznej Straży Rybackiej przy kole PZW Narew. Odbywa się to według ścisłych procedur, dzięki czemu zarybienia są wysoce efektywne, z jak najmniejszymi stratami wśród narybku. Akcje zarybieniowe przeprowadza się głównie wiosną oraz jesienią, kiedy to do rzek oraz jezior wpuszcza się wiele gatunków ryb w różnym wieku. Wiosną: wylęg oraz narybek w ilości dziesiątek i setek tysięcy sztuk, oraz jesienią, kiedy to zarybień dokonuje się starszymi sortymentami, takimi jak kroczek oraz narybek jesienny, a ilość ryb określana jest w kilogramach. Terminy zarybień są ściśle uzależnione od dostępności materiału zarybieniowego na przestrzeni roku, mając na uwadze naturalny cykl życiowy ryb. Dzięki temu najmłodsze ryby mają odpowiednio dużo czasu na wzrost i rozwój i będą w stanie przeżyć zimę. Starsze, są wystarczająco silne, i w kolejnym roku będą mogły osiągnąć wymiar pozwalający wędkarzom na ich legalny połów. W strukturze zarybień wód okolic Ostrołęki dominują gatunki szczególnie pożądane i chętnie poławiane przez wędkarzy: szczupak, sandacz, sum, kleń, boleń, lin i miętus

Według danych podsumowujących zarybianie, do Narwi i Omulwi trafiło w 2017 roku m. in.: 80 tys. narybku letniego szczupaka, a jesienią 887 kg wyrośniętych drapieżników, 20 kg tzw. węgorza obsadowego, 165 kg suma dwuletniego tzw. kroczka, 100 tys. narybku sandacza, 1300 kg jazia – kroczka, 450 kg karasia – kroczka, 400 kg lina – kroczka, 4 tys. sztuk brzany – narybku jesiennego, bolenia – 12 tys. sztuk i klenia – 20 tys. sztuk narybku letniego. Dokonano również zarybień rzek Orz, Szkwa i Rozoga, w tym zbiornika Wykrot. Do samego jeziora Wykrot wypuszczono w minionym roku: 400 kg wyrośniętego szczupaka, 10 kg węgorza, 20 kg suma – dwulatka, 200 kg karpia – kroczka, 40 kg jazia – kroczka, 180 kg karasia i 250 kg lina. Szkwę, Orz i Rozogę zarybiono dodatkowo narybkiem miętusa w ilości 22 tys. sztuk. Ryby pochodzą z ośrodków zarybieniowych prowadzonych przez Okręg Mazowiecki oraz innych krajowych hodowli, również z tych, które znajdują się w okolicach Ostrołęki.

23365234_1959065261011058_1278838450_na0e27ee2ee94213486b793512d679926OLYMPUS DIGITAL CAMERA20171120_150836

Ten wpis opublikowano w: AKTUALNOŚCI, OCHRONA WÓD. Dodaj do ulubionych permalink.

Dodaj komentarz